În martie 2022, SETELIA și-a comunicat angajamentele față de Global Compact, subliniind progresul său în domeniul CSR pentru anul 2021.

Sub președinția lui André Renaudin și în prezența Sanda Ojiambo, Director Executiv al Pactului Global al Națiunilor Unite, reprezentanții companiilor membre au avut ocazia să-și împărtășească rezultatele și proiectele în domeniul CSR, precum și să participe la numeroase dezbateri pe tema durabilității dezvoltare.

Ce este Global Compact?

 • Global Compact fait partie du Pacte Mondial de l’ONU qui aide les entreprises à adopter les stratégies plus responsables et plus durables.
 • SETELIA adhère au Global Compact depuis 2018.
 • Plus de 1600 entreprises en France comptent parmi les adhérents du Global Compact afin d’améliorer leurs démarches RSE.

SETELIA Comunicare privind progresul (COP), publicată pe site-ul Global Compact și accesibilă tuturor părților interesate, reprezintă un set de angajamente, strategii și valori care fac parte din abordarea noastră CSR.

Pe baza acțiunii voluntare, Global Compact se bazează pe 10 principii fundamentale universal recunoscute. SETELIA, la fel ca toate companiile care aderă la Global Compact, se angajează să le respecte.

Aceste principii sunt grupate în 4 teme :

Au sein de notre équipe SETELIA, nous pensons que mener une politique RSE réussie est extrêmement important :

 • pour contribuer au développement durable
 • pour améliorer la vie de nos salariés.

Ainsi, notre stratégie du management de la RSE peut être présentée par nos valeurs :

Pendant les années à venir, nous continueront évidemment à mener nos actions actuelles tout en renforçant notre politique de la RSE.

Voici quelques uns de nos projets pour l’année 2022 :

  • Améliorer notre notation EcoVadis
  • Développer des actions en faveur de la Qualité de Vie au Travail
  • Mettre en place des partenariats dans le cadre de la RSE

Urmăriți știrile noastre pentru a nu rata nimic!

 

Pentru mai multe informații despre Comunicarea SETELIA privind progresul în 2021: consultați COP-ul nostru.

Pentru mai multe informații despre Global Compact: Global Compact.